Khitien Website Chính sách bảo mậ

Tại Khitien, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu mà bạn cung cấp khi truy cập vào trang web vay tiền của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập tên của bạn, chi tiết liên lạc và các thông tin nhận dạng khác khi bạn gửi đơn vay hoặc đăng ký tài khoản với chúng tôi.
 • Thông tin tài chính: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu tài chính cần thiết để xử lý đơn vay của bạn, chẳng hạn như thu nhập, chi tiết việc làm và thông tin ngân hàng.
 • Thông tin về việc sử dụng trang web: Chúng tôi thu thập thông tin không mang tính cá nhân, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và thông tin thiết bị, để cải thiện chức năng và trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 • Xử lý đơn vay: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và tài chính của bạn để đánh giá khả năng vay, xử lý đơn vay và cung cấp các dịch vụ liên quan đến vay tiền.
 • Giao tiếp: Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để cung cấp thông tin cập nhật về đơn vay của bạn, thông báo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn.
 • Phân tích và cải thiện: Chúng tôi phân tích dữ liệu về việc sử dụng trang web để cải thiện hiệu suất, tùy chỉnh nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép.
 • Chúng tôi sử dụng giao thức mã hóa tiêu chuẩn ngành và máy chủ bảo mật để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu của bạn.

Chia sẻ với bên thứ ba

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như các cơ quan tín dụng hoặc các tổ chức tài chính, để xử lý đơn vay của bạn hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.
 • Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích tiếp thị.

Quyền lựa chọn và quyền của bạn

 • Bạn có quyền truy cập, cập nhật và sửa chữa thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi.
 • Bạn có thể từ chối nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các thông tin của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web vay tiền của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này định kỳ và mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là ưu tiên của chúng tôi, và chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.