Điều khoản sử dụng trên website Khitien


Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng trang web

 • Trang web này chỉ dùng cho mục đích thông tin liên quan đến vay tiền tại Việt Nam.
 • Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và tất cả hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn.

Độ chính xác thông tin

 • Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ, đáng tin cậy hoặc kịp thời của thông tin trên trang web.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào mà không cần thông báo trước.

Sở hữu trí tuệ

 • Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, logo và hình ảnh, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và là tài sản của công ty chúng tôi.
 • Việc sử dụng trái phép bất kỳ nội dung nào từ trang web này là nghiêm cấm.

Liên kết ngoại

 • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba nhằm tiện lợi cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát nội dung, chính sách hoặc phương thức của những trang web này.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào phát sinh từ việc truy cập các trang web của bên thứ ba này.

Giới hạn trách nhiệm

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào liên quan đến tính sẵn có, độ chính xác hoặc đáng tin cậy của trang web của chúng tôi.

Luật áp dụng

 • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam.
 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của các tòa án tại Việt Nam.