Từ chối trách nhiệm


Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất thông tin chung và không cung cấp tư vấn tài chính. Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin luôn cập nhật và chính xác, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan đến trang web.
Mọi sự phụ thuộc vào thông tin này là hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm mà không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc trực tiếp, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, liên quan đến việc sử dụng trang web này.
Nội dung trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không được coi là tư vấn chuyên nghiệp. Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của bất kỳ thông tin nào được cung cấp. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp phù hợp với tình huống cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
Sự bao gồm của bất kỳ liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web của bên thứ ba không nhất thiết ngụ ý một sự giới thiệu hoặc chấp nhận các quan điểm được biểu đạt bên trong. Chúng tôi không có quyền kiểm soát tính chất, nội dung và sự sẵn có của những trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web đó.
Chúng tôi nỗ lực duy trì hoạt động suôn sẻ trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn dịch vụ có thể xảy ra.