Nguyen Quoc TuanNguyễn Quốc Tuấn

  • Tên: Nguyễn Quốc Tuấn
  • Tuổi: 30
  • Thành phố: Huế
  • Nghề nghiệp: nhân viên tín dụng
  • Chuyên môn: giúp các doanh nhân trẻ và các công ty khởi nghiệp đảm bảo tài chính

Nguyễn Quốc Tuấn là một nhân viên tín dụng 30 tuổi đến từ Huế, Việt Nam. Với tấm bằng tài chính của Đại học Huế và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, Nguyên chuyên giúp đỡ các doanh nhân trẻ và công ty khởi nghiệp đảm bảo nguồn tài chính.Nguyễn bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là giao dịch viên tại một ngân hàng địa phương, nhanh chóng thăng tiến để trở thành một nhân viên cho vay. Trong thời gian này, anh đã có được kinh nghiệm quý báu khi làm việc với nhiều bên vay, từ các doanh nghiệp đã thành lập đến các công ty mới thành lập. Nguyễn đam mê trao quyền cho những người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ và đạt được sự độc lập về tài chính. Anh ấy thường xuyên nói chuyện tại các trường đại học và trường kinh doanh địa phương, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với các doanh nhân đầy tham vọng.